Mindful Parenting

Opleiding

 

Inhoud van de training

Mindful Parenting is een nieuwe toepassing van mindfulness-based cognitive therapy en mindfulness-based stress reduction, die door prof. Susan Bögels en collega’s ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht is, en nu nationaal en internationaal op grote schaal gegeven wordt. Het doel van Mindful Parenting is ouders ondersteunen in hun ouderschap, door ze te leren beter met ouderlijke stress om te gaan en niet in automatische patronen van reageren naar hun kinderen te vervallen.

Een Mindful Parenting training bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 2 tot 3 uur, afhankelijk van de doelgroep, en een follow-up bijeenkomst, en wordt gegeven in groepen van 8-20 ouders, afhankelijk van de doelgroep. De training kan ook online gegeven worden.

Een Mindful Parenting training bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 2 tot 3 uur, afhankelijk van de doelgroep, en een follow-up bijeenkomst, en wordt gegeven in groepen van 8-20 ouders, afhankelijk van de doelgroep. De training kan ook online gegeven worden.

Mindful Parenting trainingen zijn bedoeld voor klinische doelgroepen, dat wil zeggen ouders met psychische en/of chronische somatische problemen die de opvoeding in de weg staan en/of aan ouders met kinderen met psychische en/of chronische somatische problemen. De training is daarnaast geschikt voor ouder-kind relatieproblemen, voor ouders die de kwaliteit van hun opvoeding en interactie met hun kinderen en gezin willen verbeteren en voor ouders die beter met stress willen leren omgaan. Mindful Parenting is voor ouders van kinderen van alle leeftijden, dus van babies tot volwassen kinderen. De kinderen worden niet in de training betrokken. 

Onderzoek

Onderzoek laat zien dat de Mindful Parenting training tot substantiële vermindering van problemen en verbetering van welzijn bij zowel kinderen als ouders leidt, ouderlijke stress vermindert, de kwaliteit van de opvoeding en de ouder-kind relatie verbetert, en de co-ouderrelatie verbetert. Deze resultaten zijn zowel in klinische als preventieve contexten gevonden. De training is erkend door het NJI.

In de opleiding Mindful Parenting leren professionals in vier blokken van twee dagen deze training te geven aan groepen ouders. Naast de acht trainingsdagen dient men ongeveer evenveel tijd te reserveren voor voorbereiding. Er wordt een persoonlijk reflectieverslag gemaakt door de cursisten over hun leerproces tijdens de opleiding. Daarnaast zijn er huiswerkopdrachten, zoals het uitschrijven van een inquiry, het doen van een meditatie met een ouder, en de video ervan bekijken en hierop reflecteren. Deze verslagen zijn onderdeel van de certificering.

Opleidingsprogramma

De opleiding behandelt de theorie, onderzoek maar vooral de praktijk van de mindful parenting training. De werkvormen zijn:

 • Literatuur (theorie en onderzoek) bestuderen en hierop reflecteren, bijvoorbeeld het niveau van evidence voor de mindful parenting interventie evalueren
 • Ervaren van de mindful parenting oefeningen/meditaties, tijdens de opleiding en als huiswerk tussen de opleidingsdagen door, en hierop reflecteren
 • Zelf leren geven van mindful parenting oefeningen/meditaties, en hierop reflecteren, en door feedback hierover van opleidingsgroep en trainer eigen vaardigheden en attitude verder ontwikkelen
 • Het inquiry proces bij ouders oefenen, zowel horizontaal als verticaal
 • Het werken met groepsdynamica: de magie van de groep
 • Oefenen met “moeilijke” groepen/ouders, en eigen reactiviteit hierop
 • Leren opzetten van een mindful parenting cursus in de eigen context, inclusief voorgesprek en meting van effectiviteit.
Certificaat

Deelnemers krijgen een Mindful Parenting Trainer certificaat als ze voldoende aanwezig geweest zijn, in de oefeningen voldoende (ontwikkeling in) houding en vaardigheden hebben laten zien, voldoende zelfreflectie hebben laten zien, en het persoonlijk reflectieverslagen huiswerkopdrachten voldoende zijn, dit alles naar oordeel van de docent(en). In geval van twijfel kan aanvullende supervisie worden gevraagd (let op: de supervisie dient apart betaald te worden).

Cursusmateriaal

Te ontvangen: Een reader en werkbladen

Aan te schaffen:

 • Bögels, S. (2017). Mindful opvoeden in een druk bestaan. Amsterdam: Ambo Anthos.
 • Bögels, S.M. & Restifo, K. (2013). Mindful ouderschap: Een praktische gids voor hulpverleners. Houten: Lannoo Campus.
 • Bögels, S.M. & Restifo, K. (2013). Mindful ouderschap: Werkboek voor ouders. Houten: Lannoo Campus
Voor wie

De opleiding is voor psychologen, pedagogen, psychiaters, en andere (gezondheidszorg) professionals die werken met ouders. Omdat ervaring de beste leermeester is, wordt er ook gewerkt met eigen opvoedingservaringen, zowel als kind en, voor diegenen die zelf ouder zijn, als ouder, en met eigen partnerervaringen. Met de kennis en ervaring uit de opleiding kan men zowel professioneel als persoonlijk aan de slag, dus in het werken met ouders en gezinnen, en in eigen gezin/relatie. Na afloop van de opleiding kan men eigen mindful parenting trainingsgroepen starten, en is er de mogelijkheid hierover supervisie te krijgen. Deze supervisie dient apart betaald te worden.

Voorwaarden
 • Een vooropleiding tot psycholoog, pedagoog, psychiater, of andere gezondheidszorg opleiding.
 • Minimaal een MBSR of MBCT training voor jezelf gevolgd hebben, een mindfulness trainersopleiding gedaan hebben strekt tot aanbeveling.
 • Minimaal een 5-daagse meditatieretraite gedaan hebben.
 • Een eigen meditatie beoefening hebben.

Kunt u deze vooropleidingseisen helder beschrijven in het CV dat u mailt aan info@susanbogels.com, samen met een toelichting over uw motivatie voor de opleiding? Eventueel wordt in een voorgesprek met de opleider(s) nagegaan of aan de vooropleidingseisen voldaan wordt.

Kosten

€1975,- inclusief cursusmateriaal, maar exclusief de aanschaf van de benodigde boeken. Vrijgesteld van btw.

Accreditaties

FGzPt (42 ptn), NIP-K&J/NVO-OG (44 ptn) en NIP-eerstelijns (66 ptn).

Aanmelding Stuur een mail naar info@susanbogels.com, waarin u kort uitlegt wie u bent, naam, adres, telefoon, gezinssituatie, of u al ervaring hebt met mindfulness, en waarom u deze training wilt volgen. De trainer zal u dan uitnodigen voor een kort online gesprek om te kijken of de training (nu) bij u past.

Aankomende trainingen

Agenda 2023

Mindful Parenting

Data: 3 – 9 mei Duur: iedere dag van 12:00-16:00 (wintertijd NL), plus retraite op zondag 7 mei van 07:00-11:00 Taal: Engels Locatie: online

Mindful Parenting

Data: 20-24 okt. Duur: 5 dagen Taal: Italiaans/Engels Locatie: Toscane, Italië