Mindful2Work

Opleiding

 

Inhoud van de training

Mindful2Work is een nieuwe training die actief bewegen buiten, yoga en mind­fulness combineert om stress te verminderen en welzijn te vergroten. De training is bedoeld voor mensen die veel ballen in de lucht houden, waarbij de boog te vaak gespannen staat en die het gevoel kennen te veel hooi op de vork te hebben. Ze ervaren dat het werk hen teveel stress geeft of boven het hoofd groeit. En hebben (soms of regelmatig) last van verminderde concentratie, angstige of sombere gevoelens, vergeetachtigheid, weinig motivatie en energie, zich niet fit voelen, pijn in de nek, schouders of (onder)rug, slapeloosheid of piekeren.

Mindful2Work is een 6-weekse training, waarin actief bewegen in de buitenlucht gecombineerd wordt met yoga en meditatie. De training wordt gegeven in groepen van 6-12 deelnemers, en bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. De training wordt face to face gegeven of online, en kan naast in groepsverband ook individueel worden aangeboden. Mindful2Work is ontwikkeld door Esther de Bruin, Anne Formsma en Susan Bögels en wetenschappelijk onderzocht en effectief bevonden en wordt nu nationaal en internationaal steeds meer gegeven. De handleiding en het werkboek zijn inmiddels ook uitgegeven in het Duits.

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van het Mindful2Work-programma laat zien dat deelnemers na de training veel minder stress, angst en depressieve klachten rapporteren. Ook ervaren ze een grote afname in lichamelijke en vermoeidheidsklachten en een grote toename in positieve gevoelens, concentratie, motivatie en activatieniveau. De “mental workability” van werknemers stijgt van 5,6 naar 6,8 (schoolcijfer van 1-10), en de “physical workability” van 6,4 naar 7,3. Het risico op volledige uitval van werk daalt van 90% voor de training naar 18% een paar maanden na de training. Opvallend hierbij is dat deze effecten niet alleen direct na de training aanwezig zijn maar ook nog een jaar later aanwezig zijn. In Duitsland wordt nu wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de online variant van Mindful2Work. Zie ook www.mindful2work.nl voor de wetenschappelijk bevindingen en video-interviews met deelnemers aan de training.

Opleidingsprogramma

In de opleiding Mindful2Work leren professionals in twee blokken van twee dagen deze training te geven. Naast de vier trainingsdagen dien je ongeveer vier dagen te reserveren voor voorbereiding.

Binnen twee weken na afloop van de 4 opleidingsdagen pas je het geleerde toe (face to face of online) in een sessie van 40 minuten met een oefencliënt of oefengroep waarin je een flow aanbiedt van bewegen, yoga en meditatie en inquiry, die je opneemt op video. Je vraagt daarna feedback van je oefencliënt of oefengroep, je bekijkt je eigen video mede op basis van de richtlijnen van het internationaal erkende MBI:TAC systeem, en de docent bekijkt de video ook met dezelfde MBI-TAC.

Je maakt een persoonlijk reflectieverslag van de opleiding en de oefensessie na afloop. De opleiding wordt afgesloten met een persoonlijk gesprek (face to face of online) met de docent, mede op basis van het reflectieverslag en de video-beoordeling (zie ook certificaat).

We bieden we de mogelijkheid om over de eerste twee Mindful2Work groepen die je geeft supervisie te ontvangen. Deze supervisie dient apart betaald te worden.

De opleiding behandelt de theorie, onderzoek maar vooral de praktijk van het Mindful2Work programma. De werkvormen zijn:

 • Literatuur (theorie en onderzoek) bestuderen en hierop reflecteren.
 • Ervaren van de Mindful2Work bewegingsoefeningen, yoga en meditaties, tijdens de opleiding en als huiswerk tussen de opleidingsdagen door, en hierop reflecteren.
 • Zelf leren geven van Mindful2Work bewegingsoefeningen, yoga en meditaties, en hierop reflecteren, en door feedback hierover van opleidingsgroep en trainer eigen vaardigheden en attitude verder ontwikkelen.
 • Het inquiry proces bij werknemers oefenen, zowel horizontaal als verticaal.
 • Veiligheidsaspecten worden behandeld, waaronder in- en exclusiecriteria voor het programma en het screenen van/intakes houden met potentiële deelnemers.
 • Face to face versus online of blended trainen.
 • Het werken met groepsdynamica: de magie van de groep.
 • Oefenen met “moeilijke” groepen/werknemers, en eigen reactiviteit hierop.
 • Leren opzetten van een Mindful2Work cursus in de eigen context, inclusief voorgesprek en meting van effectiviteit.
Certificaat

Het certificaat ontvang je op basis van voldoende (90%, inhaalopdracht voor de gemiste tijd in overleg met docent) aanwezigheid tijdens de opleiding, in de oefeningen voldoende (ontwikkeling in) houding en vaardigheden hebben laten zien, het persoonlijk [hier dat weg] reflectieverslag dat voldoende is en het op de 40 minuten video voldoende scoren op adherence aan het programma en trainerscompetenties, gebaseerd op de richtlijnen van de MBI:TAC, naar oordeel van de opleiders. Mocht het reflectieverslag en/of  de video beoordeling onvoldoende zijn, dan is er de mogelijkheid om binnen 4 weken dit onderdeel opnieuw te doen. Mocht de (ontwikkeling in) houding en vaardigheden tijdens de opleiding onvoldoende zijn, dan is er de mogelijkheid tot aanvullende supervisie, die echter wel apart betaald dient te worden.

Cursusmateriaal

Als deelnemer aan de opleiding ontvang je de handleiding “Mindful2Work. Doeltreffende anti-stress- training met mindfulness, yoga en buiten bewegen”. Handleiding. De Bruin, E.I., Formsma, A., & Bögels, S.M. (2018) Houten: Lannoo Campus, en een (online) reader met werkbladen en aanvullende literatuur.

Voor wie

De Mindful2Work trainersopleiding is bedoeld voor een breed scala aan professionals die werkzaam zijn in de ondersteuning of hulpverlening van mensen met (werk) stress gerelateerde klachten zoals somberheid, slapeloosheid, concentratieproblemen, angsten, lusteloosheid een kort lontje, burnout en RSI.

Omdat ervaring de beste leermeester is, wordt er ook gewerkt met eigen stress- en life-work balance ervaring. Met de kennis en ervaring uit de opleiding kan men zowel professioneel als persoonlijk aan de slag.

Toelatingseisen
 • Een vooropleiding tot psycholoog of andere gezondheidszorg opleiding.
 • Minimaal een MBSR of MBCT training voor jezelf gevolgd hebben, een mindfulness trainersopleiding gedaan hebben strekt tot aanbeveling. Ervaring in het werken met (groepen) mensen met stress-, angst-, stemmings- en/of burn-outklachten
 • Minimaal een 5-daagse meditatieretraite ervaring
 • Eigen meditatie beoefening
 • Yoga ervaring
 • Sport ervaring.
Kosten

1250 euro. Susan Bögels is een geregistreerd opleidingsinstituut (CRKBO) en daarom is er geen BTW verschuldigd.